Danish

Maleri

Jeg arbejder med abstrakt maleri, hvor jeg undersøger den maleriske proces og udfordrer materialets kunnen og virke. Jeg arbejder med olie- og akrylmaling på lærred. I min afsøgning af det abstrakte maleris potentialer sætter jeg selve den maleriske proces i centrum. Motiverne giver ofte en fornemmelse af øde landskaber, hvor formerne befinder sig i en rummelighed uden egentlig forgrund og baggrund. Jeg søger at skabe værker hvis flertydighed og subtile fortælling kan give mulighed for refleksion og som endvidere kan give rum for, at beskueren selv danner sin egen fortælling. I vor verden har alt en begyndelse og en ende, altså en aktivitets begyndelse og afslutning. Mine værker er en reproduktion af den verden, som omgiver mig. Ved hjælp af den verden, der er i mig opfattes, relateres, genskabes, formes og genopbygges en personlig form. Det grundlæggende i mit maleri er, at det handler om mig, og måske mest om det foranderlige selv. Jeg arbejder på, at mine værker virker objektive, men de er i høj grad som et ‘selvportræt’. Mine værker er søgende ‘selvportrætter’, hvor jeg konstant vender blikket indad, mens jeg maler udad.


Installationer

Med mine installationer undersøger jeg forskellige materialers sprog. Jeg er både optaget af oplevelsen, af taktilitet og af at skabe en poetisk og sanselig oplevelse. Mine værker er refleksioner over sammenhænge mellem materialer og historier. Jeg leder efter sammenhænge i små og store termer, og med materialet i hænderne støder jeg på steder, hvor krydsfeltet får mig til at genkende noget i mig selv; som poetiske billeder og forklaringer på det nære og personlige i og omkring mig. Installationerne skabes over tid i en vekselvirkning mellem håndgjorte og fundne objekter, dvs. at jeg kombinerer elementer, som jeg har sammensat af forskellige materialer. Jeg bruger pap, gummi, skind, plast, træ, metal, silicone, tape og snoreværk, samt andet fra byggemarkedet.